Galeria

Galeria

Kazimierz Dolny- Janowiec, październik 2008 Walne Zgromadzenie członków KPŻ