Klub

Klub

KLUB KPŻ AMORGOS jest zrzeszony w Warszawsko-Mazowieckim Okręgowym Związku Żeglarskim, oraz jest zgłoszonym stowarzyszeniem zwykłym działającym na podstawie regulaminu, zgodnie z Ustawą z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach/ tekst jednolity Dz.U. z 31 lipca 2001 r. Nr 79.

Osobą odpowiedzialną za klub jest:

Komandor  Klubu – Konrad Zaręba

Komandor Senior – Jacek Wierzbicki

REGULAMIN KLUBU KPŻ AMORGOS

Zasady ogólne organizacji rejsów, wyjazdów i imprez

Redakcja serwisu:

redakcja.amorgos@gmail.com